فهرست بستن

نت کیبورد سلطان عشق ویگن

نت کیبورد سلطان عشق ویگن

متن آهنگ سلطان عشق ویگن

این حال وهوا سازونوا از دل تازه است
این همهمه ها زمزمه ها از دل تازه است
این عطر گل وچتر گل وچشمه رویا
این بوی وفا جوی صفاازدل تازه است
ازراه رسیده این دل تازه
اون دل زدناش چه دلنوازه
این تازه نفس چکیده عشق
می خونه واسم قصیده عشق
بازاین دل نوترانه بازه
هرنغمه رو از جون می نوازه
ازراه رسیده این دل تازه
اون دل زدناش چه دلنوازه
این تازه نفس چکیده عشق
می خونه واسم قصیده عشق
بازاین دل نوترانه بازه
هرنغمه رو از جون می نوازه
این حال و هوا سازو نواازدل تازه است
این همهمه ها زمزمه ها از دل تازه است
این دل نورسیده عاشق عاشقونه
عزیزتازه وارداومده تابمونه
توبزم پرشوروتاب هلهله
سازاومده به پیش سلطان
عشق مست نیاز اومده
ازراه رسیده این دل تازه
اون دل زدناش چه دلنوازه
این تازه نفس چکیده عشق
می خونه واسم قصیده عشق
بازاین دل نو ترانه بازه
هرنغمه رواز جون می نوازه
این حال وهوا ساز و نوا از دل تازه است
این همهمه ها زمزمه ها از دل تازه است
این عطر گل وچتر گل و چشمه رویا
این بوی وفا جوی صفا از دل تازه است
این حال وهوا از دل تازه است
این سازونوا از دل تازه است
این همهمه ها از دل تازه است
این زمزمه ها از دل تازه است
این بوی وفا از دل تازه است
این جوی صفا از دل تازه است
این حال و هوا از دل تازه است
این ساز و نوا از دل تازه است

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ