فهرست بستن

نت کیبورد سنیوریتا شان مندز و کامیلا کابلیو

نت کیبورد سنیوریتا شان مندز و کامیلا کابلیو

متن آهنگ سنیوریتا شان مندز و کامیلا کابلیو

متن و ترجمه آهنگ Senorita از Shawn Mendes
[Chorus: Camila Cabello]
I love it when you call me señorita
عاشق وقتایی هستم که به من میگی دوشیزه
I wish I could pretend I didn’t need ya
کاشکی میتونستم تظاهر کنم که بهت نیازی ندارم
But every touch is oh la la la
ولی هر لمست مثل او لا لا لاست
It’s true la la la
واقعیته لا لا لا
Oooh I should be running
اوه من باید فرار کنم
Oooh you keep me coming for ya
اوه تو باید کاری کنی که دوباره به سمتت برگردم
معنی موزیک Senorita از Shawn Mendes و Camila Cabell
[Verse 1: Shawn Mendes]
Land in Miami
توی میامی فرود اومدم
The air was hot from summer rain
هوا به خاطر بارون تابستونی گرم بود
Sweat dripping off me
ازم عرق می چکید
Before I even knew her name la la la
قبل از اینکه حتس اسمش رو بدونم، لا لا لا
It felt like oooh la la la
من حسی مثل اوه لا لا لا داشتم
(Yeah, no)
آره، نه
Sapphire moonlight
زیر نور مهتاب آبی
We danced for hours in the sand
ما ساعت‌ها روی شن رقصیدیم
Tequila
با تکیلا
Sunrise
سپیده دم
Her body fit right in my hands, la-la-la
کامل توی دست‌هام جا میشد، لا لا لا
It felt like oooh la la la, yeah
من حسی مثل اوه لا لا لا داشتم، آره
متن و ترجمه آهنگ Señorita از شان مندز و کابلیو
[Chorus: Camila Cabello & Shawn Mendes]
I love it when you call me señorita
عاشق وقتایی هستم که منو سنیوریتا صدا میزنی
I wish I could pretend I didn’t need ya
کاشکی میتونستم تظاهر کنم که بهت نیازی ندارم
But every touch is oh la la la
ولی هر لمست مثل او لا لا لاست
It’s true la la la
این حقیقته لا لا لا
Oooh I should be running
اوه من باید فرار کنم
Oooh you know I love it when you call me señorita
اوه میدونی که عاشق وقتایی هستم که به من میگی دوشیزه
I wish it wasn’t so damn hard to leave ya
کاشکی میتونستم تظاهر کنم که بهت نیازی ندارم
But every touch is oh la la la
ولی هر لمست مثل او لا لا لاست
It’s true la la la
حقیقته، لا لا لا
Oooh I should be running
اوه من باید فرار کنم
Oooh you keep me coming for ya
اوه، تو باید کاری کنی که دوباره به سمتت برگردم
[Verse 2: Camila Cabello]
Locked in the hotel
توی هتل گیر افتادم
There’s just some things that never change
فقط یه چیزایی هستن که هیچوقت تغییر نمیکنن
You say that we’re just friends
تو میگی که ما دوسیتمون معمولیه
But friends don’t know the way you taste, la la la
اما دوستا که طعم همو نمیچشن، لا لا لا
Cause you know it’s been a long time coming
چون خودتم میدونی مدت زیادی گذشته
Don’t you let me fall
پس نزار ازت ناامید شم، اووه
Hooked on your tongue
نمیتونم ازت دست بکشم
Ooh, love, your kiss is deadly, don’t stop
اووه، عشقم، بوسه تو کُشندست، متوقفش نکن
ترجمه آهنگ سنیوریتا از شان مندز و کامیلا کابلیو
[Chorus: Camila Cabello & Shawn Mendes]
I love it when you call me señorita
عاشق وقتایی هستم که منو سنیوریتا صدا میزنی
I wish I could pretend I didn’t need ya
کاشکی میتونستم تظاهر کنم که بهت نیازی ندارم
But every touch is oh la la la
ولی هر لمست مثل او لا لا لاست
It’s true la la la
این حقیقته لا لا لا
Oooh I should be running
اوه من باید فرار کنم
Oooh you know I love it when you call me señorita
اوه میدونی که عاشق وقتایی هستم که به من میگی دوشیزه
I wish it wasn’t so damn hard to leave ya
کاشکی میتونستم تظاهر کنم که بهت نیازی ندارم
But every touch is oh la la la
ولی هر لمست مثل او لا لا لاست
It’s true la la la
حقیقته، لا لا لا
Oooh I should be running
اوه من باید فرار کنم
Oooh you keep me coming for ya
اوه، تو باید کاری کنی که دوباره به سمتت برگردم
[Outro: Camila Cabello & Shawn Mendes]
(All along I’ve been coming (for ya
تمام این مدت برای تو میومدم (برای تو)
(And I hope it meant something to ya (Ooh
و امیدوارم واسه معنی دار بوده باشه (اووه)
(Call my name I’ll be coming for ya (Coming for ya
اسممو صدا کن، من میام پیشِت (میام پیشِت)
Coming for ya, coming for ya
میام پیشت، میام پیشت
Coming for ya, coming for ya
میام پیشت، میام پیشت
For ya, For ya, For ya
واسه تو، واسه تو، واسه تو
For yam, For ya, For ya
واسه تو، واسه تو، واسه تو
Oooh I should be running
اووه، من باید فرار کنم
Oooh, you keep me coming for ya
اوه، تو باید کاری کنی که دوباره به سمتت برگردم

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ