فهرست بستن

نت کیبورد سوز دل معین

نت کیبورد سوز دل معین

متن آهنگ سوز دل معین

من اگر عاشق نباشم از خودم سیرم
من اگر عاشق نباشم زود میمیرم
من اگر عاشق نباشم از خودم سیرم،
زود میمیرم.
سینه سردش پیشه ماست،
لبریزه دردش پیشه ماست،
همسفر آتش کجاست؟ همسفر آتش کجاست؟
سفرهء دل خالی و بی روزی است
سینه ام محتاج آتش سوزی است؛
سینه ام محتاج آتش سوزی است.
نازنین تو همرهی با راز داران میکنی،
آتشی را زیره خاکستر تو پنهان میکنی
من که خود در معبد دلدادگان آیینه ام
تله خاکستر نمیخواهم درونه سینه ام
من اگر عاشق نباشم از خودم سیرم
من اگر عاشق نباشم زود میمیرم
سفرهء دل خالی و بی روزی است
سینه ام محتاج آتش سوزی است؛
سینه ام محتاج آتش سوزی است
سینه سردش پیشه ماست
لبریزه دردش پیشه ماست
همسفر آتش کجاست؟ همسفر آتش کجاست؟
متن آهنگ سوز دل از معین

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ