فهرست بستن

نت کیبورد شکوفه ها ویگن

نت کیبورد شکوفه ها ویگن

متن آهنگ شکوفه ها ویگن

شكوفه می رقصد از باد بهاری
شده سر تا سر دشت سبز و گلناری
شكوفه های بی قرار روزآفتابی
به صبا بوسه دهند بالب سرخابی
ای شكوفه خنده ی تو جلوه ها دارد آن روی زیبا نظری سوی ما دارد
ای شكوفه خنده ی تو جلوه ها دارد آن روی زیبا نظری سوی ما دارد
دلداد بلبل دارد سخنها
آراید از ساز و سخن بزم چمنها
پروانه در بزم طرب آمده تنها
باد بهاری با بیقراری
شكوفه پرپر كند و لاله پریشان
به هر طرف دست صبا گشته گل افشان
شكوفه میرقصد از باد بهاری
شده سر تا سر دشت سبز و گلناری
عطر جان پرور گل می برد هوشم
نغمه ی مرغ چمن كرده خاموشم
ای شكوفه خنده ی تو جلوه ها دارد آن روی زیبا نظری سوی ما دارد
ای شكوفه خنده ی تو جلوه ها دارد آن روی زیبا نظری سوی ما دارد
شكوفه می رقصد از باد بهاری
شده سر تا سر دشت سبز و گلناری
شكوفه های بیقرار روز آفتابی
به صبا بوسه دهند بالب سرخابی
ای شكوفه خنده ی تو جلوه ها دارد آن روی زیبا نظری سوی ما دارد
ای شكوفه خنده ی تو جلوه ها دارد آن روی زیبا نظری سوی ما دارد
ای شكوفه خنده ی تو جلوه ها دارد آن روی زیبا نظری سوی ما دارد
ای شكوفه خنده ی تو جلوه ها دارد آن روی زیبا نظری سوی ما دارد

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ