فهرست بستن

نت کیبورد طنین صلح اندی

نت کیبورد طنین صلح اندی

متن آهنگ طنین صلح اندی

صـــلـح ســپـیـد و آبـی 
چــتـر قـشــنگ روشــن
یه روز می افته سایه اش
رو آســـمـون مــیـــهــن
عـشــقـه دوبـاره بـا مــا
عـشــقـه دوبـاره بـا مـن
مـردم دل شــکــســتـه
چـشــم انـتـظـار صلحن
ای عاشـــقـای ایــــرون
خســتـه از ایـن زمــونـه
چــتـر قشــنـگ روشـن
وا می شه روی خــونـه
زمــونـه بـا عـاشــــقـا 
هـمـیـشــه مـهــربونـه
چشـمـای چـرخ گـردون 
می شمره لحظه ها رو
زنــده کــنـیـن بــهـارو
زنــده کــنـیـن بــهـارو
صـــلـح ســپـیـد و آبـی 
چــتـر قـشــنگ روشــن
یه روز می افته سایه اش
رو آســـمـون مــیـــهــن
عـشــقـه دوبـاره بـا مــا
عـشــقـه دوبـاره بـا مـن
مـردم دل شــکــســتـه
چـشــم انـتـظـار صلحن
صـــلـح ســپـیـد و آبـی 
چــتـر قـشــنگ روشــن
یه روز می افته سایه اش
رو آســـمـون مــیـــهــن
عـشــقـه دوبـاره بـا مــا
عـشــقـه دوبـاره بـا مـن
مـردم دل شــکــســتـه
چـشــم انـتـظـار صلحن
قربون خاک خونه قلبها چه مهربونه
حافظ خاک وطن خدای آسمونه
یه روزی چتر روشن وا میشه روی خونه
میون سبز و قرمز صلح سفید می مونه
صلح سپید و آبی

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ