فهرست بستن

نت کیبورد طوفان لیلا فروهر

نت کیبورد طوفان لیلا فروهر

متن آهنگ طوفان لیلا فروهر

امشب اگر ياری کنی ‌‌ای ديده طوفان می‌کنم
آتش به دل مي افکنم دريا به دامان می کنم
ميجويمت ميجويمت با آنکه پيدا نيستی‌
می‌خواهمت می‌خواهمت هرچند پنهان می‌کنم
زندان صبر آموز را در می‌گشايم ناگهان
♫♫♫♫♫♫♫
♠♣♥♦
پرهيز طاقت سوز را يک سر به زندان مي‌کنم
بازا که فرمان مي‌برم عشق تو با جان ميخرم
آن را که ميخواهي‌ ز من آن مي‌کنم آن مي‌کنم
امشب اگر ياري کني‌ امشب اگر ياري کني‌
امشب اگر ياري کني‌ امشب اگر ياري کني‌

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ