فهرست بستن

نت کیبورد عزیز مرتضی

نت کیبورد عزیز مرتضی

متن آهنگ عزیز مرتضی

باز میون ما صد هزار تا کوه فاصلس●♪♫
فا صله رو بردار عریز●♪♫
فاصله رو بردار عریز●♪♫
میخوام این شبا که شبای دلتنگیه●♪♫
بشه شب دیدار عزیز●♪♫
بشه شب دیدار عزیز●♪♫
تو گلی و من خار عزیز●♪♫
دلمو بدست ار عزیز●♪♫
آخ که دل من تنگ شده●♪♫
واسه شب دیدار عزیز●♪♫
واسه شب دیدار عزی●♪♫
 
شاخه شکستس دلم●♪♫
بینصیبو خستس دلم●♪♫
وقتیکه دلم خون میشه●♪♫
زندگی یه زندون میشه●♪♫
اره دیگه نابودتم خسته تب الودتم●♪♫
واسه دل بیمار من●♪♫
نشدی پرستار عزیز●♪♫
نشدی پرستار عزیز●♪♫
تو گلی و من خار عزیز●♪♫
دلمو بدست ار عزیز●♪♫
آخ که دل من تنگ شده●♪♫
واسه شب دیدار عزیز●♪♫
واسه شب دیدار عزیز●♪♫
باز میون ما صد هزار تا کوه فاصلس●♪♫
فا صله رو بردار عریز●♪♫
فا صله رو بردار عریز●♪♫
میخوام این شبا که شبای دلتنگیه●♪♫
بشه شب دیدار عزیز●♪♫
بشه شب دیدار عزیز●♪♫
تو گلی و من خار عزیز●♪♫
دلمو بدست ار عزیز●♪♫
آخ که دل من تنگ شده●♪♫
واسه شب دیدار عزیز●♪♫
واسه شب دیدار عزیز●♪♫
دستای تو گلخونمه●♪♫
چشمای تو میخونمه●♪♫
وقتی شب مستی گذشت●♪♫
دیگه همه هستیم گذشت●♪♫
منو با همین بیکسی باتموم دلواپسی●♪♫
تو این شب تاریکو تار●♪♫
بستاره بسپار عزیز●♪♫
تو گلی و من خار عزیز●♪♫
دلمو بدست ار عزیز●♪♫
آخ که دل من تنگ شده●♪♫
واسه شب دیدار عزیز●♪♫
واسه شب دیدار عزیز●♪♫
تو گلی و من خار عزیز●♪♫
دلمو بدست ار عزیز●♪♫
آخ که دل من تنگ شده●♪♫
واسه شب دیدار عزیز●♪♫

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ