فهرست بستن

نت کیبورد عشق تابستانی شهرام شب پره

نت کیبورد عشق تابستانی شهرام شب پره

متن آهنگ عشق تابستانی شهرام شب پره

بازم تابستون اومد ،آفتاب رو ايوون اومد
بازم تابستون اومد ،آفتاب رو ايوون اومد
شب پشت کوهها مرده،شادي غمارو برده
شب پشت کوهها مرده،شادي غمارو برده
گل دسته دسته دسته،تو گلدونا نشسته
دراي شادي باز و دراي غصه بسته
بازم تابستون اومد ،آفتاب رو ايوون اومد
شب پشت کوهها مرده،شادي غمارو برده
شب پشت کوهها مرده،شادي غمارو برده
گل دسته دسته دسته،تو گلدونا نشسته
دراي شادي باز و دراي غصه بسته
بيا درهارو واکنيم با هم بشيم مهربون
بيا با همسايمون برقصيم تو خيابون
بيا که سبزه سبزه کوه و دشت و بيابون
بيا با هم سفر کنيم پر بکشيم به آسمون
هوا هواي تازه،وقت راز و نيازه
از اينجا تا شهر غم راهي دور و درازه
بيا نگو نميشه،سنگو نزن به شيشه
که وقت عاشق شدن تابستونه ،تابستونه،تابستونه هميشه
بازم تابستون اومد،بازم تابستون اومد
آفتاب رو ايوون اومد،آفتاب رو ايوون اومد
بيا درهارو واکنيم با هم بشيم مهربون
بيا با همسايمون برقصيم تو خيابون
بيا که سبزه کوه و دشت و بيابون
بيا با هم سفر کنيم پر بکشيم به آسمون
هوا هواي تازه،وقت راز و نيازه
از اينجا تا شهر غم راهي دور و درازه
بيا نگو نميشه،سنگو نزن به شيشه
که وقت عاشق شدن تابستونه ،تابستونه،تابستونه هميشه
بازم تابستون اومد،بازم تابستون اومد
آفتاب رو ايوون اومد،آفتاب رو ايوون اومد
بازم تابستون اومد ،آفتاب رو ايوون اومد
شب پشت کوهها مرده،شادي غمارو برده
شب پشت کوهها مرده،شادي غمارو برده
گل دسته دسته دسته،تو گلدونا نشسته
دراي شادي باز و دراي غصه بسته
بازم تابستون اومد

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ