فهرست بستن

نت کیبورد عشق زیاد حمیرا

نت کیبورد عشق زیاد حمیرا

متن آهنگ عشق زیاد حمیرا

من که فقط تو دنیا همیشه با تو بودم
هیچ یاد من نکردی هر جا باهات نبودم
حالا که می رنجم از تو به من می گی حسودم
حالا که می رنجم از تو به من می گی حسودم
عشق زیاد حسودیم میاره
عشق زیاد حسودیم میاره
آدم دل از آهن و سنگ نداره
اگه که حسود نبودم که عشق پاک نداشتم
اگه که دوستت نداشتم از چیزی باک نداشتم
اگه که حسود نبودم که عشق پاک نداشتم
اگه که دوستت نداشتم از چیزی باک نداشتم
توی جیک جیک مستون و از این حرفا نداشتیم
توی لب های هم صدتا گل بوسه می کاشتیم
توی جیک جیک مستون و از این حرفا نداشتیم
توی لبهای هم صدتا گل بوسه می کاشتیم
تو عوض شدی و من همونم
همونی که دیدی همونی که بودم
اگه که عشق زیاد حسودی میاره حسودم آره حسودم
اگه که حسود نبودم که عشق پاک نداشتم
اگه که دوستت نداشتم از چیزی باک نداشتم
اگه که حسود نبودم که عشق پاک نداشتم
اگه که دوستت نداشتم از چیزی باک نداشتم
من که فقط تو دنیا همیشه با تو بودم
هیچ یاد من نکردی هر جا باهات نبودم
حالا که می رنجم از تو به من می گی حسودم
حالا که می رنجم از تو به من می گی حسودم
عشق زیاد حسودیم میاره
عشق زیاد حسودیم میاره
آدم دل از آهن و سنگ نداره
اگه که حسود نبودم که عشق پاک نداشتم
اگه که دوستت نداشتم از چیزی باک نداشتم
اگه که حسود نبودم که عشق پاک نداشتم
اگه که دوستت نداشتم از چیزی باک نداشتم
توی جیک جیک مستون و از این حرفا نداشتیم
توی لب های هم صدتا گل بوسه می کاشتیم
توی جیک جیک مستون و از این حرفا نداشتیم
توی لب های هم صدتا گل بوسه می کاشتیم
تو عوض شدی و من همونم
همونی که دیدی همونی که بودم
اگه که عشق زیاد حسودی میاره حسودم آره حسودم
اگه که حسود نبودم که عشق پاک نداشتم
اگه که دوستت نداشتم از چیزی باک نداشتم
اگه که حسود نبودم که عشق پاک نداشتم
اگه که دوستت نداشتم از چیزی باک نداشتم
اگه که حسود نبودم که عشق پاک نداشتم
اگه که دوستت نداشتم از چیزی باک نداشتم
اگه که حسود نبودم که عشق پاک نداشتم
اگه که دوستت نداشتم از چیزی باک نداشتم

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ