فهرست بستن

نت کیبورد عشق منی تو حمیرا

نت کیبورد عشق منی تو حمیرا

متن آهنگ عشق منی تو حمیرا

از عشق تا گفتی عاشقت شدم من
در خودم شکفتم و شقایقت شدم من
از عشق تا گفتم دل بریدی از من
پیغام دلم رو چرا نشنیدی تو از من
این دوست داشتن تو شبا نخفتن تو
از عشق گفتن تو والله همه حرفه
عاشق شدن تو دل تپیدن تو
رنگ پریدن تو والله همه حرفه
عشق منی تو عمر منی ت
نکنه که از من دل بکنی تو
عشق منی تو عمر منی تو
نکنه که از من دل بکنی تو
به چشمای قشنگت میاد دل شکنی تو
به جام بلور دلم سنگ نزنی تو
به چشمای قشنگت میاد دل شکنی تو
به جام بلور دلم سنگ نزنی تو
این دوست داشتن تو شبا نخفتن تو
از عشق گفتن تو والله همه حرفه
عاشق شدن تو دل تپیدن تو
رنگ پریدن تو والله همه حرفه
از عشق تا گفتی عاشقت شدم من
در خودم شکفتم و شقایقت شدم من
**** تکست آهنگ عشق منی تو از حمیرا ****
از عشق تا گفتم دل بریدی از من
پیغام دلم رو چرا نشنیدی تو از من
این دوست داشتن تو شبا نخفتن تو
از عشق گفتن تو والله همه حرفه
عاشق شدن تو دل تپیدن تو
رنگ پریدن تو والله همه حرفه
عشق منی تو عمر منی تو
نکنه که از من دل بکنی تو
عشق منی تو
عمر منی تو
نکنه که از من
دل بکنی تو
به چشمای قشنگت
میاد دل شکنی تو
به جام بلور دلم
سنگ نزنی تو
به چشمای قشنگت
میاد دل شکنی تو
به جام بلور دلم
سنگ نزنی تو
این دوست داشتن تو
شبا نخفتن تو
از عشق گفتن تو
والله همه حرفه
عاشق شدن تو
دل تپیدن تو
رنگ پریدن تو
والله همه حرفه
این دوست داشتن تو
شبا نخفتن تو
از عشق گفتن تو
والله همه حرفه
عاشق شدن تو
دل تپیدن تو
رنگ پریدن تو
والله همه حرفه
این دوست داشتن تو
شبا نخفتن تو
از عشق گفتن تو
والله همه حرفه

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ