فهرست بستن

نت کیبورد عیادت ویگن

نت کیبورد عیادت ویگن

متن آهنگ عیادت ویگن

در شب بیماری من آنکه چون بختم رمیده
میرسد از ره پریشان چاک پیراهن دریده
مینشیند در کنارم گویی بنشیند سپیده
سر به بالینم گذارد چون شاخه گل خمیده
آنکه برده رنج بسیار از پی آزردن من
این زمان لرزد دل او از خیال مردن من
گویم ای مه تا سپیده دم از وفا بنشین کنارم
گو چه حاصل گر نشینی دمی بعد مرگم بر مزارم
گویمش ای نازنینم خوش نشستی در کنارم
کرده ای از من عیادت ای طبیب غمگسارم
سر به بالین تو امشب سوزد از آتش تن من
اشک چشمانت ببارد ژاله ها بر دامن من
آنکه برده رنج بسیار از پی آزردن من
این زمان لرزد دل او از خیال مردن من

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ