فهرست بستن

نت کیبورد غزال ویگن

نت کیبورد غزال ویگن

متن آهنگ غزال ویگن

چون آن آهوی صحرایُم ، که سرگردون و تنهایُم
نمی گیره کسی دستُم ، نمی بنده کسی پایُم
می خوام کوله بارَ مو ، یادگارَمو ، روی مادیون بذارُم
توی یه شب سیاه ، پشت به خیمه ها ، سر به بیابون بذارُم
که دم سازی کُنُم پیدا ، گل نازی کُنُم پیدا
برم گرد جهون گردُم ، هم آوازی کُنُم پیدا
تا کی اسب هِی کنم ؟ راهی طی کنم ؟ توی دره ها بخوابُم
پیِ گله ای بِرُم ، شیری بخورُم ، پیش بره ها بخوابُم
می خوام راه سفر گیرُم ، ره کوه و کمر گیرُم
بِشُم مرغ سپید بالی ، دل از این لونه بر گیرُم
ُ می خوام کوله بارَ مو ، یادگارَمو ، روی مادیون بذارُم
توی یه شب سیاه ، پشت به خیمه ها ، سر به بیابون بذارُم
چون آن آهوی صحرایُم ، که سرگردون و تنهایُم
نمی گیره کسی دستُم ، نمی بنده کسی پایُم
می خوام کوله بارَ مو ، یادگارَمو ، روی مادیون بذارُم
توی یه شب سیاه ، پشت به خیمه ها ، سر به بیابون بذارُم
که دم سازی کُنُم پیدا ، گل نازی کُنُم پیدا
برم گرد جهون گردُم ، هم آوازی کُنُم پیدا
تا کی اسب هِی کنم ؟ راهی طی کنم ؟ توی دره ها بخوابُم
پیِ گله ای بِرُم ، شیری بخورُم ، پیش بره ها بخوابُم

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ