فهرست بستن

نت کیبورد غزل ستار

نت کیبورد غزل ستار

متن آهنگ غزل ستار

انگار با من از همه کس آشناتری از هر صدای خوب برایم صداتری
آیینه ای به پاکی سرچشمه یقین با اینکه روبروی منی و مکدری
تو عطر هر سپیده و نجوای هر نسیم تو انتهای هر ره و آن سوی هر دری
لالایی پر نوازش بارانه نم نمی خاک مرا به خواب گل یاس میبری
انگار با من از همه کس آشناتری از هر صدای خوب برایم صداتری
درهای ناگشوده معنای هر غروب مفهوم سر به مهر طلوع مکرری
هم روح لحظه های شکوفایی و طلوع هم روح لحظه های گل یاس پر‌پری
از تو اگر که بگذرم از خود گذشته ام هرگز گمان نمیبرم از من تو بگذری
انگار با من از همه کس آشناتری انگار با من از همه کس آشناتری
من غرقه تمامی غرق آبهای مرگ تو لحظه عزیز رسیدن به بندری
من چیره میشوم به هراس قریب مرگ از تو مراست وعده میلاد دیگری
از تو اگر که بگذرم از خود گذشته ام هرگز گمان نمیبرم از من تو بگذری
انگار با من از همه کس آشناتری از هر صدای خوب برایم صداتری

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ