فهرست بستن

نت کیبورد فاصله شهرام شب پره

نت کیبورد فاصله شهرام شب پره

متن آهنگ فاصله شهرام شب پره

تو مثه يه ميوه تازه رسيده من درختي کهنه کنج کويرم
تويي اسمون پر نور و ستاره من اسير شب گرفتار زمينم
تو که ??? تا يار دار ي هزار هزار سوار داري
با من فقير خسته دل بگو چکارداري
من که يارت نميشم عاشق زارت نميشم
منو از يادت ببر صيد شکارت نميشم
تو ميخواي قلب منو به قصه زنجير کني
توي زندون دلت زندوني تو پير کني
حالا سرخي حنات واسه من رنگ نداره
شيشه عمر دلم که ترسي از سنگ نداره
تو که ??? تا يار داري ???? هزار سواد داري
با من فقير خسته دل بگو چکار داري
من که يارت نميشم عاشق زارت نميشم
منو از يادت ببر صيد شکارت نميشم
تو مثه يه ميوه تازه رسيده
من درختي کهنه کنج کويرم تويي اسمون پر نورو ستاره مناسير شب گرفتارزمينم
تو که صد تا يار داري هزار هزار سوار داري
با من فقير خسته دل بگو چکار داري
من که يار ت نميشم عاشق زارت نميشم
منو از يادت ببر صيد شکارت نميشم
تو ميخواي قلب منو به غصه زنجير کني
توي زندون دلت زندونيتو پير کني
حالا سرخي حنات واسه من رنگ نداره
شيشه عمر دلم که تر سي از سنگ نداره
تو که ??? تا يار داري هزار هزار سوار داري
با من فقير خسته دل بگو چکار داري
من که يار ت نميشم عاشق زارت نميشم
منو از يادت ببر صيد شکارت نميشم
تو که ??? تا يار داري هزار هزار سوار داري
با من فقير خسته دل بگو چکار داري
من که يارت نميشم عاشق زارت نميشم
منو از يادت ببر صيد شکارت نميشم
تو ميخواي قلب منو به غصه زنجير کني
توي زندون دلت زندونيتو پير کني
حالا سرخي حنات واسه مکن رنگ نداره
شيشه عمر دلم که ترسي از سنگ نداره
توکه ??? تا يار داري هزار هزار سوار داري
بامن فقير خسته دل بگو چکار داري
منکه يارت نميشم عاشق زارت نميشم
منو از يادت ببرصيدشکارت نميشم

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ