فهرست بستن

نت کیبورد فریاد هایده

نت کیبورد فریاد هایده

متن آهنگ فریاد هایده

 اميدم را مگير از من
خدايا خدايا خدايا
دل تنگ مرا مشكن
خدايا خدايا خدايا

من دور از آشيانم
سر به آسمانم
بی نصيب و خسته

ماندم جدا ز ياران
از بلای طوفان
بال من شكسته

اميدم را مگير از من
خدايا خدايا خدايا
دل تنگ مرا مشكن
خدايا خدايا خدايا

از حريم دلم
رفته رنگ هوس
روز و شب به كه گويم
در درون قفس
آه در درون قفس

وه كه دست قضا
بسته بال مرا
روز و شب ز گلويم
ناله خيزد و بس
آه ناله خيزد و بس

ميزنم فرياد
هرچه باداباد
وای از اين طوفان
وای از اين بيداد
آه وای از اين بيداد

ميزنم فرياد
هرچه باداباد
وای از اين طوفان
وای از اين بيداد
آه وای از اين بيداد

اميدم را مگير از من
خدايا خدايا خدايا
دل تنگ مرا مشكن
خدايا خدايا خدايا

من دور از آشيانم
سر به آسمانم
بی نصيب و خسته

ماندم جدا ز ياران
از بلای طوفان
بال من شكسته

از حريم دلم
رفته رنگ هوس
درد خود به كه گويم
در درون قفس
آه در درون قفس

وه كه دست قضا
بسته بال مرا
روز و شب ز گلويم
ناله خيزد و بس
آه ناله خيزد و بس

ميزنم فرياد
هرچه باداباد
وای از اين طوفان
وای از اين بيداد
آه وای از اين بيداد
وای از اين بيداد
آه وای از اين بيداد

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ