فهرست بستن

نت کیبورد مادر بزرگ ابی

نت کیبورد مادر بزرگ ابی

متن آهنگ مادر بزرگ ابی

يادمه از لب تو چه ها شنيدم قصه ها به پاکی دريا شنيدم
چشم تو خورشيد آسمون من بود دل تو گرمی آشيون من بود
اون شبای پر ستاره بی تو جلوه ای نداره اون مثل فرشته ها بود
چشمه ی عشق و صفا بود با نگاه مهربونش آيت پاک خدا بود
قصه هاش قصه ی بودن قصه ی خاطره ها بود
قلب پاک و روشن او جلوه ی آينه ها بود مادر بزرگ مادر بزرگ
بگو کجايی مادر بزرگ مادر بزرگ
ابی مادر بزرگ
پيش خدايی مادر بزرگ مادر بزرگ بگو کجايی
مادر بزرگ مادر بزرگ پيش خدايی
موهای سپيد و نازت مثل بخت من پر از خواب
خنده روی لب نازنين تو خنده ی مهتاب
اون شبای پر ستاره بی تو جلوه ای نداره..
مادر بزرگ مادر بزرگ بگو کجايی
مادر بزرگ مادر بزرگ پيش خدايی

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ