فهرست بستن

نت کیبورد مادر ستار

نت کیبورد مادر ستار

متن آهنگ مادر ستار

شب درد و شب درد و شب درد
وای از این روز و شبای هرزه گر 
رو تنم گردو غبار خستگی
تو صدام صدای دل شکستگی
مادرم مادر خوب
دارم از سفر میام 
من همون مسافرم
که غریبه جاده ها
مادرم چکار کنم
اگه از سفر بیام
اگه از سفر بیام
تو نباشی سر رام 
اگه از سفر بیام و 
تو نباشی سر رام
آسمون رو سرم
ابر گریون شدو رفت
عشق امید و غرور
رفتو داغون شدو رفت
مادرم چقدر عجیبه
سر گذشتو سر گذشت
به من اسیر قربت
نمیدونی چی گذشت 
شب دردو شب دردو شب درد
وای از این روز و شبای هرزه گر 
رو تنم گردو غبار خستگی
تو صدام صدای دل شکستگی
مادرم مادر خوب
دارم از سفر میام 
من همون مسافرم
که غریبه جاده ها
مادرم چکار کنم
اگه از سفر بیام
اگه از سفر بیام
تو نباشی سر رام 
اگه از سفر بیام 
تو نباشی سر رام
مادرم چکار کنم
اگه از سفر بیام
اگه از سفر بیام
تو نباشی سر رام

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ