فهرست بستن

نت کیبورد ما را مطلب ستار

نت کیبورد ما را مطلب ستار

متن آهنگ ما را مطلب ستار

در چشم گلا دره دل شب
دره دل شب …
غم دسته گلی سیاه دارد
سیاه دارد …
شوریده پلنگ بیشه دل
بیشه دل …
پنهان نظری به ماه دارد
ما را مطلب …
ما را مطلب که نقش آبیم
نقش آبیم …
افسانه به ما مخوان که خوابیم
که خوابیم …
در باغ پر از ستاره و ماه
پروانه به گوش باد گفته
غمگین دل شهرزاد قصه
شهرزاد …
تا قصه خود شنیده خفته
آه از دل شهرزاد قصه
شهرزاد …
تا قصه خود شنیده خفته
ما را مطلب که نقش آبیم
نقش آبیم …
افسانه به ما مخوان که خوابیم
که خوابیم …
ما شاخه خشک باغ حسرت
باغ حسرت …
دل بسته نقش هر سرابیم
سرابیم …
ما شاخه نبات شعر حافظ
شعر حافظ …
ما تکیه گه خوم شرابیم
ما را مطلب …
ما را مطلب که نقش آبیم
نقش آبیم …
افسانه به ما مخوان که خوابیم
که خوابیم …
در چشم گلا دره دل شب
دره دل شب …
غم دسته گلی سیاه دارد
سیاه دارد …
شوریده پلنگ بیشه دل
بیشه دل …
پنهان نظری به ماه دارد
ما را مطلب …
ما را مطلب که نقش آبیم
نقش آبیم …
افسانه به ما مخوان که خوابیم
که خوابیم …

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ