فهرست بستن

نت کیبورد مرا بشنو شهره

نت کیبورد مرا بشنو  شهره

متن آهنگ مرا بشنو  شهره

صدای پای بارانم مرا بشنو غم خار بیابانم مرا حس کن
مرا از چشم من بشناس که صد آئینه اندوه است دلم دریاترین دریا تنم تنهایی کوه است
تو را جانانه میخواهم که بیتو با نمیخواهم تو را ای دشمن جانم منه دیوانه میخواهم
صدای پای بارانم زمستانم غم خار بیابانم
مرا امروز تو باور کن تو اینجا و منم اینجا کسی هرگز نمیداند چه سازی میزند فردا
چه میدانی تو از دیروز چه میدانم من از فردا همین یک لحظه را دریاب که فردا میشوی تنها
مرا از چشم من بشناس که صد آئینه اندوه است دلم دریاترین دریا تنم تنهایی کوه است
صدای پای بارانم مرا بشنو غم خار بیابانم مرا حس کن
تو را جانانه میخواهم که بیتو با نمیخواهم تو را ای دشمن جانم منه دیوانه میخواهم
صدای پای بارانم مرا بشنو غم خار بیابانم مرا حس کن

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ