فهرست بستن

نت کیبورد مرا دریاب ستار

نت کیبورد مرا دریاب ستار

متن آهنگ مرا دریاب ستار

سکوت از هر طرف جاری هوای خانه تاريک است
ميان زندگی با مرگ پل ويرون و باريک است
مرا درياب پيش از مرگ که مرگم سخت نزديک است
فقط يک چهره خستم ميان چارچوب قاب
به مرگم يک نفس مانده در اين فرصت مرا درياب
عبور لحظه های عمر دليل پيری من نيست
فرار از من که تو هستم مگر در خود شکستن نيست
من غافل به دست خود شکستم هر چه پروردم
ولی در اين قمار تلخ به خود بيش از تو بد کردم
فقط يک چهره خستم ميان چارچوب قاب
به مرگم يک نفس مانده دراين فرصت مرا درياب
به خود گفتم فراموشی پناهم میدهد در خود
فرار از قصه ديروز علاج درد خواهد شد
ولی ديدم فرار از تو فرار از من به آئينه ست
نياز تو تمام من نه يک احساس در سينه ست
فقط يک چهره خسته م ميان چارچوب قاب
به مرگم يک نفس مانده در اين فرصت مرا درياب

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ