فهرست بستن

نت کیبورد مرد تنها فرهاد

نت کیبورد مرد تنها فرهاد

متن آهنگ مرد تنها فرهاد

مثلِ یه کوه بلند ، مثلِ یه خواب کوتاه
ی مرد بود ، یـــه مرد ، با دسـتای فَـقـیـر
با چِشـمهـای مَحــروم ، با پـاهـای خَـسـته
ی مرد بود ، یـــه مرد ، شَب با تابوتِ سیاه
نشـست تـویِ چشـمـهاش ، خـاموش شـد سِـتاره
افتاد روی خــاک ، سـایـه‎اش هـم نـمی‌موند
هرگز پشت سرش ، غمگین بود و خسته
تنهایِ تنها ، با لـبـهـای تـشـنه
به عکس یک چشمه ، نرسید تا ببینه
قطره ، قطره، قطره‌ی آب ، قطره ی آب
در شبه بی طپش ، این طرف ، اون طرف
می‌افتاد تا بشنوفه ، صدا ، صدای پا ، صدای پا

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ