فهرست بستن

نت کیبورد ملامتم مکن ویگن

نت کیبورد ملامتم مکن ویگن

متن آهنگ ملامتم مکن ویگن

ملامتم مکن اگر٬ از عشق تو کنم حذر
گر در آغوشت نگیرم٬شکوه مکن ای فسونگر
دانی که من حق ندارم گیرمت مستانه به بندد
ملامتم مکن اگر٬ از عشق تو کنم حذر
گر در آغوشت نگیرم٬شکوه مکن ای فسونگر
دانی که من حق ندارم گیرمت مستانه به بندد
زان که تو پیمان وفا
بسته ای با یار دگر نام مرا به لب مبر
ای عجب با من بود دوست
آن که با تو بسته پیمان
عهد و پیوند تو با اوست
او تو را میخواهد از جان
بی وفا باشم اگر من از تو خواهم عشق و وفا
ای عجب با من بود دوست
آنکه با تو بسته پیمان
عهد و پیوند تو با اوست
او تو را میخواهد از جان
بی وفا باشم اگر من از تو خواهم عشق و وفا
این جوان مردی نباشد
کز دست او گیرم تو را
در دست او گیرم تو را
این جوان مردی نباشد کز دست او گیرم تو را
رو که من در دام غمها٬ ماندم تنها

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ