فهرست بستن

نت کیبورد موندنی نیستم شهرام شب پره

نت کیبورد موندنی نیستم شهرام شب پره

متن آهنگ موندنی نیستم شهرام شب پره

تو اون گل شاخه بلندی،که در دل من شکفته چندی
در مهر تو مثل عمر گلها،بامن تو به عشق دل نبندی
من پروندنی نیستم،دل شکوندنی نیستم
من پروندنی نیستم،دل شکوندنی نیستم
همراه نباشی با من،اینجا موندنی نیستم
همراه نباشی با من،اینجا موندنی نیستم
من بر سر عشقت اولیشم،دیگه عمری میخوام بمونی پیشم
اگه حس بکنم دوستم نداری،یه لحظه هم اینجا بند نمیشم
من پروندنی نیستم،دل شکوندنی نیستم
من پروندنی نیستم،دل شکوندنی نیستم
همراه نباشی با من،اینجا موندنی نیستم
همراه نباشی با من،اینجا موندنی نیستم
اینجا با تو آزادم،غصه رفته از یادم
ابنجا با تو بیدردم،اینجا با تو میگردم
عشق ما مثل دریاست از دور ساحلش پیداست
امشب میره باز میره فردا،قهر نکن خدا با ما
تو اون گل شاخه بلندی،که در دل من شکفته چندی
در مهر تو مثل عمر گلها،بامن تو به عشق دل نبندی
من پروندنی نیستم،دل شکوندنی نیستم
من پروندنی نیستم،دل شکوندنی نیستم
همراه نباشی با من،اینجا موندنی نیستم
همراه نباشی با من،اینجا موندنی نیستم
من بر سر عشقت اولیشم،دیگه عمری میخوام بمونی پیشم
اگه حس بکنم دوستم نداری،یه لحظه هم اینجا بند نمیشم
من پروندنی نیستم،دل شکوندنی نیستم
من پروندنی نیستم،دل شکوندنی نیستم
همراه نباشی با من،اینجا موندنی نیستم
همراه نباشی با من،اینجا موندنی نیستم
اینجا با تو آزادم،غصه رفته از یادم
ابنجا با تو بیدردم،اینجا با تو میگردم
عشق ما مثل دریاست از دور ساحلش پیداست
امشب میره باز میره فردا،قهر نکن خدا با ما
من پروندنی نیستم،دل شکوندنی نیستم
من پروندنی نیستم،دل شکوندنی نیستم
همراه نباشی با من،اینجا موندنی نیستم
همراه نباشی با من،اینجا موندنی نیستم

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ