فهرست بستن

نت کیبورد نا امیدی هرگز امید

نت کیبورد نا امیدی هرگز امید

متن آهنگ نا امیدی هرگز امید

دور بودم از تو و با یاد تو یار بودم
تو نبودی اما من به تو وفادار بودم
تو اگر اسیر خواهش دل خود بودی
به خدا منم به عشق تو گرفتار بودم
وقتی که دل میشد از هجوم غصه عاجز
سر دل داد میزدم که نا امیدی هرگز
وقتی که دل میشد از هجوم غصه عاجز
سر دل داد میزدم که نا امیدی هرگز
که نا امیدی هرگز که نا امیدی هرگز
چه شبا چه تنهایی مو با تو قسمت کردم
تو خیالم تو عزیزم زیارت کردم
بیخیال از بی شکم از عشق گفتم دم به دم
گرچه راهی بود مشکل هزاران پیچ و خم
وقتی که دل میشد از هجوم غصه عاجز
سر دل داد میزدم که نا امیدی هرگز
وقتی که دل میشد از هجوم غصه عاجز
سر دل داد میزدم که نا امیدی هرگز
که نا امیدی هرگز که نا امیدی هرگز
منو تو تو راهش کم نکشیدی ستم
از غریبه و خودی کم نرسیدیم به غم
نغمه های غم فضا زخم زبان دم به دم
این فقط کار خدا بود که رسیدیم بهم
وقتی که دل میشد از هجوم غصه عاجز
سر دل داد میزدم که نا امیدی هرگز
وقتی که دل میشد از هجوم غصه عاجز
سر دل داد میزدم که نا امیدی هرگز
که نا امیدی هرگز که نا امیدی هرگز
تکست آهنگ نا امیدی هرگز امید

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ