فهرست بستن

نت کیبورد نیاز شهرام شب پره

نت کیبورد نیاز شهرام شب پره

متن آهنگ نیاز شهرام شب پره

من از دوری راه انتظار گفتم
من از بوییدن گل در بهار گفتم
تو از فصل گل و گلریز می گفتی
تو از دلتنگی پاییز می گفتی
من از مهر و محبت ووفا گفتم
تو از درد و غم وجور و جفا گفتی
من بهارم تویی پاییز من نیازم تویی پرهیز
فاصل بین من وتو داره خطی حیرت انگیز
من حدیث رویش باغم؛ تو هجوم باد گلریز
من یه شعر عاشقونه؛ تو یه آهنگ غم انگیز
گفتنیم با تو زیاده؛ تن من زخمی باده
به یقین با تو می بینم؛ آرزوم رفته به باده
دلی كه به من سپردی؛ به تمنای تو بردم
چوب این گذشتو؛ آخر از دست تو خوردم
من بهارم تویی پاییز من نیازم تویی پرهیز
فاصل بین من وتو داره خطی حیرت انگیز
من از دوری راه انتظار گفتم
من از بوییدن گل در بهار گفتم
تو از فصل گل و گلریز می گفتی
تو از دلتنگی پاییز می گفتی
من از مهر و محبت ووفا گفتم
تو از درد و غم وجور و جفا گفتی
من بهارم تویی پاییز من نیازم تویی پرهیز
فاصل بین من وتو داره خطی حیرت انگیز
من حدیث رویش باغم؛ تو هجوم باد گلریز
من یه شعر عاشقونه؛ تو یه آهنگ غم انگیز
گفتنیم با تو زیاده؛ تن من زخمی باده
به یقین با تو می بینم؛ آرزوم رفته به باده
دلی كه به من سپردی؛ به تمنای تو بردم
چوب این گذشتو؛ آخر از دست تو خوردم
من بهارم تویی پاییز من نیازم تویی پرهیز
فاصل بین من وتو داره خطی حیرت انگیز

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ