فهرست بستن

نت کیبورد همیشه یاد توام ویگن

نت کیبورد همیشه یاد توام ویگن

متن آهنگ همیشه یاد توام ویگن

بنال امشب سه تار من
به روز و روزگار من
بگو امشب حکایتها
زجان بی قرار من
تو را ای مونس شیرین
به دامن گیرمت غمگین
مگر آوای جانسوزت
به درد من دهد تسکین
مبادا کس به روز من
نسوزد کس به سوز من
تو از من گشته غمگین تر
من از تو زار و مسکین تر
چو پیش آید جدایی ها
چه سود از آشنایی ها
او کبوتر گشت و از بامم پرید
بر کدامین آشیانه پر کشید
او دگر رفته و از من بگسسته
آه از این دل که به یادش بنشسته
آه از این دل که به یادش بنشسته

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ