فهرست بستن

نت کیبورد پادشاه سیبل جان

نت کیبورد پادشاه سیبل جان

متن آهنگ پادشاه سیبل جان

Üstüme gelme inanamam
پیشم نیا باور نمی کنم
Beni ben gibi sevmedi bilirim
میدونم که منو مثه خودم دوس نداشتی
Bu sefer de yalancı ben olamam
این بار هم دروغگو من نمیشم
Seni bir kalemde rezil ederim
و به یکباره آبروتو میبرم
Sakın üstüme gelme inanamam
پیشم نیا اصلا باور نمی کنم
Beni ben gibi sevmedi bilirim
میدونم که منو مثه خودم دوس نداشتی
Bu sefer de yalancı ben olamam
این بار هم دروغگو من نمیشم
Seni bir kalemde rezil ederim
و به یکباره آبروتو میبرم
Korkuyorum sana aşktan söz etmeye ben
میترسم باهات از عشق حرف بزنم
İnatçıyım derdim çok
لجبازم و دردام زیاده
Dostum var hiç dermanım yok
دوستام زیادن اما هیشکدوم مرهمم نیستن
Ah ne zaman bu ayrılık pek yaman
آه . تا کی این جدایی سخت و آزار دهنده میشه؟
Neler çektim bu dünyadan
ازین دنیا بدی زیاد دیدم
El mi yaman ben mi yaman
نمی دونم دست تقدیرم اینجوریه یا خودم ادم بدبختی هستم
Bu devirde kimse sultan değil
تو این دوره زمونه هیشکی سلطان نمیمونه
Hükümdar değil
Bezirgan değil
حاکم و بازگان نمیمونه
Bu kadar güvenme hiç kendine
این قدر به خودت اعتماد نداشته باش
Kimse şah değil padişah değil
هیشکی سلطان و پادشاه باقی نمیمونه
Bu zamanda kimse sultan değil
تو این دوره زمونه هیشکی سلطان نمیمونه
Hükümdar değil
Bezirgan değil
حاکم و بازگان نمیمونه
Bu kadar güvenme hiç kendine
این قدر به خودت اعتماد نداشته باش
Kimse şah değil padişah değil
هیشکی سلطان و پادشاه باقی نمیمونه
متن آهنگ ترکیه ای پادشاه از سیبل جان (Padişah Sibel Can)

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ