فهرست بستن

نت کیبورد پاییز شاهرخ

نت کیبورد پاییز شاهرخ

متن آهنگ پاییز شاهرخ

کوچ غمناک پرستو های شاد در غروبی پر ملال و بی صدا
خبر عریونی باغ ها رو داد پاییز اومد این ور پرچین باغ
تا بچینه برگ و بال شاخه ها کسی از گل ها نمی گیره سراغ
کسی از گل ها نمی گیره سراغ بیا در سوک دلگیر گل صبح
بخونیم شعری از دیوان گریه من و تو ، زاده ی فصل خزانیم
دو تن پرورده ی دامان گریه شده ابری ، تو فضای سینه مون
قصه ی بی غمگساری های ما می دونم پایان نداره بعد از این
قصه ی بی برگ و باری های ما بیا در سوک دلگیر گل صبح
بخونیم شعری از دیوان گریه من و تو ، زاده ی فصل خزانیم
دو تن پرورده ی دامان گریه پاییزه ، پاییز عریون
من و تو ، خسته و گریون پاییزه ، پاییز عریون
من و تو ، خسته و گریون
می نویسم با دل تنگ روی گلبرگ شقایق
فصل دلتنگی پاییز ، فصل غمگینی عاشق
بیا در سوک دلگیر گل صبح بخونیم شعری از دیوان گریه
من و تو ، زاده ی فصل خزانیم دو تن پرورده ی دامان گریه
پاییزه ، پاییز عریون من و تو ، خسته و گریون
پاییزه ، پاییز عریون من و تو ، خسته و گریون
کوچ غمناک پرستو های شاد در غروبی پر ملال و بی صدا
خبر عریونی باغ ها رو داد پاییز اومد این ور پرچین باغ
تا بچینه برگ و بال شاخه ها کسی از گل ها نمی گیره سراغ
کسی از گل ها نمی گیره سراغ بیا در سوک دلگیر گل صبح
بخونیم شعری از دیوان گریه من و تو ، زاده ی فصل خزانیم
دو تن پرورده ی دامان گریه شده ابری ، تو فضای سینه مون
قصه ی بی غمگساری های ما می دونم پایان نداره بعد از این
قصه ی بی برگ و باری های ما بیا در سوک دلگیر گل صبح
بخونیم شعری از دیوان گریه من و تو ، زاده ی فصل خزانیم
دو تن پرورده ی دامان گریه پاییزه ، پاییز عریون
من و تو ، خسته و گریون پاییزه ، پاییز عریون
من و تو ، خسته و گریون پاییزه ، پاییز عریون
من و تو ، خسته و گریون پاییزه ، پاییز عریون
من و تو ، خسته و گریون پاییزه ، پاییز عریون

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ