فهرست بستن

نت کیبورد پرواز ویگن

نت کیبورد پرواز ویگن

متن آهنگ پرواز ویگن

توی غربت بال و پربسته شدم خودم ازدست خودم خسته شدم
روح سرگشته من دربند تشنه دامنه الونده
دیگه می خوام پرهام باز کنم بال و پرگیرم و پرواز کنم
تا میان همه یاران قدیم سازمو با همه دم ساز کنم
من که یک عمر پر و بالم بود آفتاب آئینه حالم بود
توی غربت دل من غمگین غم غربت به خداسنگین
بال و پر گیرم و پرواز کنم نغمه زندگی آغاز کنم
بانو ای دل سوزه دل ساز سر کنم با دل و جان
این آواز که توای خاک گوهر بار وطن سند هستی ادوار کهن
شوروسرمستیم ازباده توست همه هستی من زاده توست
شوروسرمستیم ازباده توست همه هستی من زاده توست
توی غربت بال و پر بسته شدم خودم از دست خودم خسته شدم
روح سرگشته من دربنده تشنه دامنه الونده
بال و پرگیرم و پرواز کنم نغمه زندگی آغاز کنم
با نوای دل سوزه دل ساز سر کنم با دل و جان این آواز که تو ای
خاک گوهر بار وطن سند هستی ادوار کهن
شور و سر مستیم از باده توست همه هستی من زاده توست

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ