فهرست بستن

نت کیبورد پشیمون سعید محمدی

نت کیبورد پشیمون سعید محمدی

متن آهنگ پشیمون سعید محمدی

اگر ایران به جز ویران سرا نیست
من این ویران سرا را دوست دارم
اگر آب و هوایش نیست دلچسب
من این آب و هوا را دوست دارم
تموم عالم از آنِ شما باد
من این یک تکه جا را دوست دارم
هوا برای زنجرهها تو این دیار سنگینه
تو قاب خیس پنجرهها بارون آروم میشینه
وای که پشیمونم این جا یه زندونه
هواش هوای غمه میخوام برم خونه
از عشق و شادی
تو ذهن ما دیگه چیزی نمونده
غصه و غم تو باغچهها گل خشکی نشونده
وای که پشیمونم این جا یه زندونه
هواش هوای غمه میخوام برم خونه
اما تو راه زندگی
یه ایستگاه راه مونده
از این جا تا به او دیار
دیگه راهی نمونده
هواش هوای عشقه
باغچههاش سبز و پر گل
دست آدماش گرمه
رودخونههاش پر از آب
وای که پشیمونم این جا یه زندونه
هواش هوای غمه میخوام برم خونه

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ