فهرست بستن

نت کیبورد پیرت بسوزه عاشقی حمیرا

نت کیبورد پیرت بسوزه عاشقی حمیرا

متن آهنگ پیرت بسوزه عاشقی حمیرا

 آخه بابا پیرت بسوزه عاشقی

تو که من و رسوا کردی

مشت من و وا کردی

تو این همه در به درا

چرا من و پیدا کردی

دردمو صد تا کردی

دل بیچاره که بیمار نبود

پرنده ای بود و گرفتار نبود

سایه بون رو سرش گوشه دیوار نبود

آخه بابا پیرت بسوزه عاشقی

تو که من و رسوا کردی

مشت من و وا کردی

تو این همه در به درا

چرا من و پیدا کردی

دردمو صد تا کردی

تا پا گذاشتی تو دلم خونه خرابم کردی

افسانه ای در گوش من خوندی و خوابم کردی

نقش بر آبم کردی

اومدی داغونم کنی

بی سرو سامونم کنی

میخونه آبادم کرد

اومدی ویروونم کنی

کجای ای

آخه بابا پیرت بسوزه عاشقی
تو که من و رسوا کردی

مشت من و وا کردی

تو این همه در به درآ

چرا من و پیدا کردی

دردمو صد تا کردی

تا پا گذاشتی تو دلم خونه خرابم کردی

افسانه ای در گوش من خوندی و خوابم کردی

نقش بر آبم کردی

اومدی داغونم کنی

بی سرو سامونم کنی

میخونه آبادم کرد

اومدی ویروونم کنی

آخه بابا پیرت بسوزه عاشقی

تو که من و رسوا کردی

مشت من و وا کردی

تو این همه در به درآ

چرا من و پیدا کردی

دردمو صد تا کردی

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ