فهرست بستن

نت کیبورد چگونه چگونه معین

نت کیبورد چگونه چگونه معین

متن آهنگ چگونه چگونه معین

♫♪تو دیونه رفتی، یه شب بی نشونه♫♪
تو خواستی که ♪قلبم پریشون بمونه
♫♪واست گریه ی من، دیگه بی امونه♫♪
دل از درد، عشقم♪ یه دریای خونه
♫♪می خوام با ،تو باشم ،می خوام، با تو باشم، هنوز  
ولی نازنینم چگونه ♪چگونه ،چگونه ،چگونه
♫♪من از سبزه، سبزم ،ولی خسته، خسته♫♪
من از شهر عشقم ♪ولی دل ،شکسته
♫♪می گفتم ،یه ابری یه هم، رنگ بارون♫♪
یه بارون رحمت، ♪واسه سبزه زارون
 
می خوام با تو، باشم می خوام♪ با تو باشم، هنوز عاشقونه
♫♪ولی نازنینم، چگونه، ♪،چگونه چگونه چگونه♫♪
می خواستم بگم ،من که عاشق، ترینم
♫♪تو فرصت ندادی تو فرصت ندادی تو فرصت ندادی♫♪
می خواستم بگم ،من♪ که عاشق ترینم
♫♪تو فرصت، ندادی تو فرصت ندادی تو ،فرصت ندادی♫♪
حقیقت ،چه تلخه ،♪چه تلخ شکستن
♫♪حقیقت همینه♪ که رفتی، تو بی من♫♪
که رفتی ،♪تو بی من

 

می خوام با تو باشم ،می خوام♪، با تو باشم ،هنوز عاشقونه
♫♪ولی نازنینم، چگونه ،چگونه چگونه چگونه♫♪
من از سبزه سبزم ♪ولی خسته خسته
♫♪من از، شهر عشقم ،ولی دل شکسته♫♪
می گفتم یه ابری♪ یه هم رنگ بارون
♫♪یه بارون رحمت ،واسه سبزه زارون♫♪
می خوام با تو، باشم♪ می خوام با تو باشم، هنوز ،عاشقونه
♫♪ولی نازنینم چگونه ،چگونه ،چگونه ،چگونه♫♪

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ