فهرست بستن

نت کیبورد کاروان عروسی ویگن

نت کیبورد کاروان عروسی ویگن

متن آهنگ کاروان عروسی ویگن

همرهش کاروان با خوشی شد روان
نوای شوق و نشاط آنها
به قلب شهری فکنده غوغا
ببین برون ماشین گل دسته دسته
در اون کنار داماد عروس نشسته
ببین برون ماشین گل دسته دسته
در اون کنار داماد عروس نشسته
بگو به داماد ای سرو آزاد
عروسی دلارا مبارکت باد
بگو تو به آن عروس دلشاد
بمان شاد و خرم چو شاخه شمشاد
به حجله بردند عروس و داماد
دل دو دلبر همیشه خوش باد
ببین درون ماشین گل دسته دسته
در اون کنار داماد عروس نشسته
ببین درون ماشین گل دسته دسته
در اون کنار داماد عروس نشسته
بگو به داماد ای سرو آزاد
عروس دلارا مبارکت باد
بگو تو با آن عروس دلشاد
بمان شاد و خرم چو شاخه شمشاد
به حجله بردند عروس و داماد
دل دو دلبر همیشه خوش باد
ببین درون ماشین گل دسته دسته
در اون کنار داماد عروس نشسته
ببین درون ماشین گل دسته دسته
در اون کنار داماد عروس نشسته

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ