فهرست بستن

نت کیبورد کبوتر عشق لیلا فروهر

نت کیبورد کبوتر عشق لیلا فروهر

متن آهنگ کبوتر عشق لیلا فروهر

تو کاری کردی که کافر نکرده
به هر کس گفتمش باور نکرده
تو همچین کفتر عشق و پروندی
که تو هیچ آسمونی بر نگرده
تو کاری کردیکه دشمن نمی کرد
که دشمن سهله اهریمن نمی کرد
من اونقدربا وفا بودم که جزتو
کسی ظلمی چنین با من نمی کرد
چوبه دارو بستی پای دار ما نشستی
طناب دارو بافتی کار دل ما رو ساختی
هزار دفعه شمردم با هر کدومش مردم
نیومدی تو آخر تو رو به خدا سپردم
چوبه دارو بستی پای دار ما نشستی
طناب دارو بافتی کار دل ما رو ساختی
تو کاری کردی که کافر نکرده
به هر کس گفتمش باور نکرده
تو همچین کفتر عشقو پروندی
که تو هیچ آسمونی بر نگرده
تو کاری کردی که دشمن نمی کرد
که دشمن سهله اهریمن نمی کرد
من اونقدربا وفابودم که جزتو
کسی ظلمی چنین با من نمی کرد
چوبه دارو بستی پای دار ما نشستی
طناب دارو بافتی کار دل ما رو ساختی
هزار دفعه شمردم با هر کدومش مردم
نیومدی تو آخر تو رو به خدا سپردم
چوبه دارو بستی پای دار ما نشستی
طناب دارو بافتی کار دل ما رو ساختی
چوبه دارو بستی پای دارما نشستی
طناب دارو بافتی کار دل ما رو ساختی
چوبه دارو بستی پای دار ما نشستی
طناب دارو بافتی کار دل ما رو ساختی

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ