فهرست بستن

نت کیبورد کهکشان عشق محمد نوری

نت کیبورد کهکشان عشق محمد نوری

متن آهنگ کهکشان عشق محمد نوری

دیدَمَت ، آهسته پرسیدمت
خواندمت ، بر ره گل افشاندمت
آمدی ، بر بام جان پر زدی
همچو نور ، بر دیده بنشاندمت
بُردمت تا کهکشان‌های عشق
پَرکِشان تا بی‌نشان‌های عشق
گفتمت ، افتاده در پای عشق
زندگیست ، رویای زیبای عشق
می‌رَوی ، چون بوی گل از بَرَم
رفتنت ، کِی می‌شود باورم
بوده‌ای ، چون تاج گل بر سرم
تا ابد ، یاد تو را می‌بَرم
بردمت تا کهکشان‌های عشق
پرکشان تا بی‌نشان‌های عشق
گفتمت ، افتاده در پای عشق
زندگیست ، رویای زیبای عشق
دیدمت ، آهسته پرسیدمت
خواندمت ، بر ره گل افشاندمت
آمدی ، بر بام جان پر زدی
هم چو نور ، بر دیده بنشاندمت
آمدی.

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ