فهرست بستن

نت کیبورد کوچولو عارف

نت کیبورد کوچولو عارف

متن آهنگ کوچولو عارف

مردم از دست تو دیگه بسه دورویی یا این رو یا اون رو کوچولو
دست به دست میکنی ز دستم می گریزی مثال یه آهو کوچولو
پریشون میکنی منو چون گیسویت از این سو به اون سو کوچولو
منو با دلم رو به بازی گرفتی
دو چشم و دو ابرو
کوچولو
تو چشمام نگاه کن
بارون پشت شیشه
تو دلم آتیشه
کوچولو
تو منو سوزوندی
میون آتیش نشوندی
واسه همیشه
کوچولو
منو با غرورم دنبالت کشوندی
از این کوه به اون کوه کوچولو
اون عهدی که بستی
تو دستت شکستی
مگه نه تو بگو
کوچولو
مردم از دست تو
دیگه بسه دو رویی
یا این رو یا اون رو
کوچولو
منو با دلم رو به بازی گرفتی
دو چشم و دو ابرو
کوچولو
مردم از دست تو
دیگه بسه دو رویی
یا این رو یا اون رو
کوچولو
دست به دست میکنی

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ