فهرست بستن

نت کیبورد کی صدا کرد منو مرجان

نت کیبورد کی صدا کرد منو مرجان

متن آهنگ کی صدا کرد منو مرجان

 کی صدا کرد منو
کی صدا کرد
کی صدا کرد منو
کی صدا کرد
کی با آواز خوش عشق
صدا کرد منو
کی صدا کرد
مثل شبنم با تن گل
آشنا کرد منو
آشنا کرد
کی از اون پنجره ی بسته جدا کرد منو
کی از اون زندون صد ساله رها کرد منو
کی رها کرد
کی رها کرد
کی صدا کرد
کی صدا کرد
کیه اون که مثل بارون با تن باغچه رفیقه
واسه تنهایی عاشق مثل شب
گریه شفیقه
کیه اون که توی سینه اش
نفس بهار رو داره
تو کلام مهربونش
لطف قصه ها رو داره
کیه اون که می تونه طلوع آفتاب باشه
واسه انگشتر عشق
نگین کمیاب باشه
کی رها کرد منو
کی رها کرد
کی صدا کرد منو
کی صدا کرد
کی با آواز خوش عشق
صدا کرد منو
کی صدا کرد
مثل شبنم با تن گل
آشنا کرد منو
آشنا کرد
کی از اون پنجره ی بسته جدا کرد منو
کی از اون زندون صد ساله رها کرد منو
کی رها کرد
کی رها کرد
کی صدا کرد
کی صدا کرد
کیه اون که مثل بارون با تن باغچه رفیقه
واسه تنهایی عاشق مثل شب
گریه شفیقه
کیه اون که توی سینه اش
نفس بهار رو داره
تو کلام مهربونش
لطف قصه ها رو داره
کیه اون که می تونه طلوع آفتاب باشه
واسه انگشتر عشق
نگین کمیاب باشه
کی رها کرد منو
کی رها کرد
کی صدا کرد منو
کی صدا کرد
کی صدا کرد منو
کی صدا کرد
کی رها کرد منو
کی رها کرد
کی صدا کرد منو

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ