فهرست بستن

نت کیبورد گذشته ابی

نت کیبورد گذشته ابی

متن آهنگ گذشته ابی

نگو با من حکایت گل و سبزه ی دیروز نگو
با من شکایت دل از قصه ی امروز نگو
♫ ♫ ♫ ♪ ♪ ♪ ♫ ♫ ♫
با من که مث خشکی یک شاخه شکستی
که تو از دنیا بریدی حالا یه گوشه نشستی
شکسته ها شکست
بگذر نذار که بشکنی امروز
گذشته ها گذشت بگذر
♫ ♫ ♫ ♪ ♪ ♪ ♫ ♫ ♫
گذشته هرچی بود دیروز
بلند شو دلتو زغم رها کن
منو تو شهر عشق بازم صدا کن
بخون با خوندنت شهر رو تو پر کن
همه بی خبرا رو تو خبر کن
♫ ♫ ♫ ♪ ♪ ♪ ♫ ♫ ♫
بگو که زندگی همین دو روزه
نذار بیشتر از این دلت بسوزه
شکسته ها شکست
بگذر نذار که بشکنی امروز
♫ ♫ ♫ ♪ ♪ ♪ ♫ ♫ ♫
گذشته ها گذشت بگذر
گذشته هرچی بود دیروز
شکسته ها شکست بگذر
♫ ♫ ♫ ♪ ♪ ♪ ♫ ♫ ♫
نذار که بشکنی امروز
گذشته ها گذشت بگذر
گذشته هرچی بود دیروز
متن آهنگ نگو با من ابی
نگو با من حکایت گل و سبزه ی دیروز
نگو با من شکایت دل از قصه ی امروز
نگو با من که مث خشکی
یک شاخه شکستی
♫ ♫ ♫ ♪ ♪ ♪ ♫ ♫ ♫
که تو از دنیا بریدی
حالا یه گوشه نشستی
شکسته ها شکست بگذر
♫ ♫ ♫ ♪ ♪ ♪ ♫ ♫ ♫
نذار که بشکنی امروز
گذشته ها گذشت بگذر
گذشته هرچی بود دیروز
بلند شو دلتو زغم رها کن
♫ ♫ ♫ ♪ ♪ ♪ ♫ ♫ ♫
منو تو شهر عشق بازم صدا کن
بخون با خوندنت شهر رو تو پر کن
همه بی خبرا رو تو خبر کن
بگو که زندگی همین دو روزه
نذار بیشتر از این دلت بسوزه
شکسته ها شکست
♫ ♫ ♫ ♪ ♪ ♪ ♫ ♫ ♫
بگذر نذار که بشکنی امروز
گذشته ها گذشت بگذر
گذشته هرچی بود دیروز
شکسته ها شکست بگذر
نذار که بشکنی امروز
گذشته ها گذشت بگذر
♫ ♫ ♫ ♪ ♪ ♪ ♫ ♫ ♫
گذشته هرچی بود دیروز
شکسته ها شکست بگذر
نذار که بشکنی امروز
گذشته ها گذشت بگذر
گذشته هرچی بود دیروز

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ