فهرست بستن

نت کیبورد گریتو در میارم شهرام کاشانی

نت کیبورد گریتو در میارم شهرام کاشانی

متن آهنگ گریتو در میارم شهرام کاشانی

شبامو ازم گرفتی گرفتی خوب من
یه دفه گذاشتی رفتی تو رفتی خوب من
اگه یک روزم به عمرم بمونه گریتو در میارم
تو تو منو نشناختی منو نشناختی خوب من
گریتو در میارم تو منو نشناختی جیگر
ازخودت واسم یه غول مهربون ساختی جیگر
من که بازی نداشتم دلمو ساده گذاشتم
تو که این بازی رو ساختی میبینی باختی جیگر
میبینی باختی جیگر
میدونم که اشتباهه بوی عطر تو رو خواستن
باتو از معجزه گفتن
حتی از عشق شنفتن
دیگه فرصتی نداری رو سرم دروغ بباری
دیگه فرصتت نمیدم واسه من ادا در اری
گریتو در میارم چونکه دلم کاغذی بود
تو که عاشقم نبودی عشقت از بیکسی بود
توی دنیای قشنگم آروم آروم اومدی
وقتی رفتی همه دنیام دلواپسی بود
دلواپسی بود
شبامو ازم گرفتی گرفتی خوب من
یه دفه گذاشتی رفتی تو رفتی خوب من
اگه یک روزم به عمرم بمونه گریتو در میارم
تو تو منو نشناختی منو نشناختی خوب من
گریتو در میارم تو منو نشناختی جیگر
ازخودت واسم یه غول مهربون ساختی جیگر
من که بازی نداشتم دلمو ساده گذاشتم
تو که این بازی رو ساختی میبینی باختی جیگر
میبینی باختی جیگر
میبینی باختی جیگر

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ