فهرست بستن

نت کیبورد گلی به جمالت ویگن

نت کیبورد گلی به جمالت ویگن

متن آهنگ گلی به جمالت ویگن

نیومدی بگی چطوره حالت
منو ببین که داشتم دل به امید وصالت
بابا گلی به جمالت
بابا گلی به جمالت
منوکردی اسیرخط وخالت
آخه پس چی شد اون معرفت و فهم وکمالت
باباگلی به جمالت
باباگلی به جمالت
تواینجوری نبودی
چرا ترکم نمودی
مگه به من بدی کردی
خجالت زده کردی
به جونم می خرم غصه واندوه و ملالت
باباگلی به جمالت
باباگلی به جمالت
بیامنو بگیرزیرپروبالت
توخوابم نمی ره ازسرمن فکروخیالت
بیاکه تنگ شده دلم واسة جنگ وجدالت
اون قیل وقالت
باباگلی به جمالت
باباگلی به جمالت
نیومدی بگی چطوره حالت
منو ببین که داشتم دل به امیدوصالت
باباگلی به جمالت
باباگلی به جمالت
منو کردی اسیرخط وخالت
آخه چی شد پس اون فهم وکمالت
منو کردی اسیرخط وخالت
آخه چی شد پس اون فهم وکمالت
باباگلی به جمالت
باباگلی به جمالت
کاشکی بدونم چیه ایده آل
نیومدی بپرسی چی شده چطوره حالت
می دونم که دیگه پیدانمی کنم مثالت
باباگلی به جمالت باباگلی به جمالت
باباگلی به جمالت باباگلی به جمالت
باباگلی به جمالت باباگلی به جمالت

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ