فهرست بستن

نت کیبورد گل آی پاراسی رحیم شهریاری

نت کیبورد گل آی پاراسی رحیم شهریاری

متن آهنگ گل آی پاراسی رحیم شهریاری

یولونا گول سره رم
گول اوزونن اوپرم
یولونا گول سره رم
گول اوزونن اوپرم
گویده ن اولدوز دره رم
گجه لر نور سپرم
گویده ن اولدوز دره رم
گجه لر نور سپرم
گل گل سنه من حیران اولوم نازلی یارم
تز گل سنه منه قوربان اولوم دوزلی یارم
گل گل سنه من حیران اولوم نازلی یارم
تز گل سنه منه قوربان اولوم دوزلی یازم
گویلرین آی پاراسی
گوزلریمین قاراسی
دردین اولدوردی منی
گویلرین آی پاراسی
گوزلریمین قاراسی
بسدی هجران یاراسی
دردین اولدوردی منی
بسدی هجران یاراسی
گل گل سنه من حیران اولوم نازلی یارم
تز گل سنه منه قوربان اولوم دوزلی یازم
گل گل سنه من حیران اولوم نازلی یارم
تز گل سنه منه قوربان اولوم دوزلی یازم
یولونا گول سره رم
گول اوزونن اوپرم
یولونا گول سره رم
گول اوزونن اوپرم
گویده ن اولدوز دره رم
گجه لر نور سپرم
گویده ن اولدوز دره رم
گجه لر نور سپرم
گل گل سنه من حیران اولوم نازلی یارم
تز گل سنه منه قوربان اولوم دوزلی یارم
گل گل سنه من حیران اولوم نازلی یارم
تز گل سنه منه قوربان اولوم دوزلی یازم

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ