فهرست بستن

نت کیبورد گل حسرت ستار

نت کیبورد گل حسرت ستار

متن آهنگ گل حسرت ستار

مرا زیبا پرستی داده عشق و داده مستی
رنج هستی برده از یادم  ندارم ترسی از غم 
تا که هر دم می رسد عشقش به فریادم
ندارم ترسی از غم 
تا که هر دم می رسد عشقش به فریادم
چو او را می پرستم درکنار هر که هستم
نقش سنگم سرد و خاموشم
بغیر از یاد او هر یاد دیگر در جهان گشته فراموشم 
بغیر از یاد او هر یاد دیگر در جهان گشته فراموشم
تو آنی خدایا که دانی خدایا 
کسی که در همه وجودم بود ز یاد او نشانی
نکرده یکدم از محبت به من نگاه مهربانی
مرا زیبا پرستی داده عشق و داده مستی
رنج هستی برده از یادم 
ندارم ترسی از غم 
تا که هر دم می رسد عشقش به فریادم
ندارم ترسی از غم 
تا که هر دم می رسد عشقش به فریادم
چو او را می پرستم درکنار هر که هستم
نقش سنگم سرد و خاموشم
بغیر از یاد او هر یاد دیگر در جهان گشته فراموشم 
بغیر از یاد او هر یاد دیگر در جهان گشته فراموشم 
بغیر از یاد او هر یاد دیگر در جهان گشته فراموشم

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ