فهرست بستن

نت کیبورد گل سفید شهره

نت کیبورد گل سفید شهره

متن آهنگ گل سفید شهره

کسی به من نگفته بود که شهر قصه خسته است بین گذشته و من پل سفر شکسته است
کسی به من نگفته بود که خانه بیتو مانده که شهر از تو خالی است کسی غزل نخوانده است
کسی نگفت تا که من خدایی نکرده نشکنم غافل از اینکه خود من حادثه شکستنم
کسی به من نگفته بود که باغ را بهار نیست در پس پشت پنجره کسی در انتظار نیست
کسی به من خبر نداد که تو به خواب رفته ای مثل گل سفید خواب به شرط آب رفته ای
کسی به من نگفته بود که خانه بیتو مانده که شهر از تو خالی است کسی غزل نخوانده است
کسی نگفت تا که من خدایی نکرده نشکنم غافل از اینکه خود من حادثه شکستنم

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ