فهرست بستن

نت کیبورد گمشده مرجان

نت کیبورد گمشده مرجان

متن آهنگ گمشده مرجان

 اونی که میخواستی
تو غبارا گم شد
مرغی شد و
پشت حصارا
گم شد

اسم تو رو
رو بال مرغا نوشت
رو کنده ی سبز
درختا نوشت

یه روز که بارون میومد
بهش گفت
یه روز دیگه
رو موج دریا نوشت

دریا
با موجاش اون رواز خودش روند
مرغ هوا
گم شد و
اون رو گریوند

اونی که میخواستی
تو غبارا گم شد
مرغی شد و
پشت حصارا
گم شد

باد اومد و
تو جنگلها
قدم زد
اسم تو رو
از همه جا
قلم زد

ببین
جدایی
چه به روزش آورد

چه سرنوشتی
که براش
رقم زد

اونی که میخواستی
تو غبارا گم شد
مرغی شد و
پشت حصارا گم شد

اسم تو رو
رو بال مرغا نوشت
رو کنده ی
سبز درختا نوشت

یه روز که بارون میومد
بهش گفت
یه روز دیگه
رو موج دریا نوشت

دریا با موجاش
اون رو از خودش روند
مرغ هوا
گم شد و اون رو گریوند

اونی که میخواستی
تو غبارا گم شد
مرغی شد و
پشت حسارا گم شد

باد اومد و تو جنگلها قدم زد
اسم تو رو از همه جا قلم زد
ببین جدایی چه به روزش آورد
چه سرنوشتی که براش رقم زد

اونی که میخواستی
تو غبارا گم شد
مرغی شد و
پشت حصارا گم شد

اونی که میخواستی
تو غبارا گم شد
مرغی شد و
پشت حصارا گم شد

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ