فهرست بستن

نت کیبورد یاد او مهستی

نت کیبورد یاد او مهستی

متن آهنگ یاد او مهستی

ای خدای آسمانها
من سروپا شور عشقم
شمع پرسوز محبت
شعله پرنور عشقم
تا به کی ساکت بمانم
من که پر از آرزویم
قصه در دل نهفته
غصه ای شد در گلویم
ناله از عشق او نکنم چه کنم
با غمش گفتگو نکنم چه کنم مهستی
دل اگر ناله ای نکند چه کند
من اگر یاد او نکنم چه کنم
دل اگر ناله ای نکند چه کند
من اگر یاد او نکنم چه کنم مهستی
ای خدای آسمانها من سروپا شور عشقم
شمع پرسوز محبت شعله پرنور عشقم
تا به کی ساکت بمانم من که پر از آرزویم
قصه در دل نهفته غصه ای شد در گلویم

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ