فهرست بستن

نت کیبورد یاد ویگن

نت کیبورد یاد ویگن

متن آهنگ یاد ویگن

فتاده در میان ما
جدایی های بسیاری
نه یک نامه نه پیغامی
نه امیدی به دیداری
فتاده در میان ما
هزاران صحرا
هزاران کوه سنگین
دل هزاران دریا
خوشا بر آن پرستویی
که پر می گیرد
به آسانی شبی
راه سفر می گیرد
به چشم من
تو چون خورشیدی
همه نوری
همه امیدی
به چشم من
تو چون خورشیدی
همه نوری
همه امیدی
به هر جا رفتی
مبر از یادم
که من هم هر دم
به یادت شادم
به هر جا رفتی
مبر از یادم
که من هم هر دم
به یادت شادم
به چشم من
تو چون خورشیدی
همه نوری
همه امیدی
به چشم من
تو چون خورشیدی
همه،نوری
همه امیدی
به هر جا رفتی
مبر از یادم
که من هم هر دم
به یادت شادم
به هر جا رفتی
مبر از یادم
که من هم هر دم
به یادت شادم
به یادت شادم

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ