فهرست بستن

نت کیبورد یالا اندی

نت کیبورد یالا اندی

متن آهنگ یالا اندی

یالا یالا یالا یالا یا شباب
یالا یالا یالا لنغنی یا شباب
یالا یالا یالا یالا یا شباب
یالا یالا یالا لنغنی یا شباب
حبیبی – عشق من
حبیبی – عشق من
حبیبی – عشق من
حیاتی – عشق من
جای انه جای ع جناح العصافیر
و طایر انه طایر لعیونک بدی اطیر
واکتب لک احلى الاغانی
وخبیکی بعیونی تتنـــامی
وضمک بین ایدینی و اطیر
امشب تو نگات گرم تر از خورشید داغ
غنچه ی لبات سرخ تر از گلهای باغ
امشب واسه من قشنگتری تو از همیشه
امشب شب ماست هرگز فراموشم نمیشه
امشب شب ماست هرگز فراموشم نمیشه
یالا یالا یالا یالا یا شباب
یالا یالا یالا لنغنی یا شباب
یالا یالا یالا یالا یا شباب
یالا یالا یالا لنعنی یا شباب
حبیبی – عشق من
حبیبی – عشق من
حبیبی – عشق من
حیاتی – عشق من
موج گیسوهات رو شونه هات پر پیچ و تابه
امشب دل من از عشق تو در التهاب
امشب واسه من قشنگتری تو از همیشه
امشب شب ماست هرگز فراموشم نمیشه
امشب شب ماست هرگز فراموشم نمیشه
عیونک غنیه بنغنیها لیل انهار
و نظراتک سحریه بتخلینی محتار
سمیتک احلى الاسامی
وکملتــی حروف المعانی
وبحبک یاحیاتی کتیر
یالا یالا یالا یالا یا شباب
یالا یالا یالا لنغنی یا شباب
یالا یالا یالا یالا یا شباب
یالا یالا یالا لنغنی یا شباب
حبیبی – عشق من
حبیبی – عشق من
حبیبی – عشق من
حیاتی – عشق من
یالا یالا یالا یالا یا شباب
یالا یالا یالا لنغنی یا شباب
یالا یالا یالا یالا یا شباب
یالا یالا یالا لنغنی یا شباب
یالا یالا یالا یالا یا شباب
یالا یالا یالا لنغنی یا شباب
یالا یالا یالا یا یالا شباب
یالا یالا یالا لنغنی یا شباب
حبیبی – عشق من
حیاتی – عشق من
حبیبی – عشق من
حیاتی – عشق من

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ