فهرست بستن

نت کیبورد یگانه سمن شهرام شب پره

نت کیبورد یگانه سمن شهرام شب پره

متن آهنگ یگانه سمن شهرام شب پره

تازگی ها کنج دلم دلبری خونه کرده من و دیوونه کرده،ما رو دیوونه کرده
شب ها میاد پشت شیشه با پیرهن حریرش من و پسرهای محلمون شدیم اسیرش
از گل یاس تنش،امان از راه رفتنش یه جوری راه میره انگار که می رقصه بدنش
عجب نازی داره دلبر(عجب نازی داره دلبر) دل هو بازی داره دلبر(دل هوسبازی داره دلبر)
با صدای گرم و گیراش،ساز و آوازی داره دلبر واسه رقصوندن من،هر روز یه سازی داره دلبر
عجب نازی داره دلبر(آره،عجب نازی داره دلبر) صورت خوشگلش هم شیرینه هم با نمکه
نگو از لباش نگو،شاتوته باغ ونکه دم به دم دروغ میگه،حتی دروغاش هم تکه
دلبرم یاسمنه،یاسی دنیای منه اون (یگانه سمنه) یاس جون مال منه
عجب نازی داره دلبر(عجب نازی داره دلبر) دل هو/بازی داره دلبر(دل هوسبازی داره دلبر)
با صدای گرم و گیراش،ساز و آوازی داره دلبر واسه رقصوندن من،هر روز یه سازی داره دلبر
عجب نازی داره دلبر(آره،عجب نازی داره دلبر) تازگی ها کنج دلم دلبری خونه کرده
منو دیوونه کرده،ما رو دیوونه کرده شب ها میاد پشت شیشه با پیرهن حریرش
منو پسرهای محلمون شدیم اسیرش از گل یاس تنش،امان از راه رفتنش
یه جوری راه میره انگار که می رقصه بدنش عجب نازی داره دلبر(عجب نازی داره دلبر)
دل هو/بازی داره دلبر(دل هوسبازی داره دلبر) با صدای گرم و گیراش،ساز و آوازی داره دلبر
واسه رقصوندن من،هر روز یه سازی داره دلبر عجب نازی داره دلبر(آره،عجب نازی داره دلبر)
صورت خوشگلش هم شیرینه هم با نمکه نگو از لباش نگو،شاتوته باغ ونکه
دم به دم دروغ میگه،حتی دروغاش هم تکه دلبرم یاسمنه،یاسی دنیای منه
اون ( یگانه سمنه)یاس جون مال منه عجب نازی داره دلبر(عجب نازی داره دلبر)
دل هو/بازی داره دلبر(دل هوسبازی داره دلبر) با صدای گرم و گیراش،ساز و آوازی داره دلبر
واسه رقصوندن من،هر روز یه سازی داره دلبر عجب نازی داره دلبر(آره،عجب نازی داره دلبر)

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ