فهرست بستن

نت کیبورد Gimi Gimi شهرام شب پره

نت کیبورد Gimi Gimi شهرام شب پره

متن آهنگ Gimi Gimi شهرام شب پره

From Atlanta, Georgia
To the Great Lake waters
To Californ-i-a
Gonna spend my time
Walkin’ night and day
So
Gimme gimme good lovin’ every night
Gimme gimme good lovin’ every night
Every night
To the girls in New York
To the girls in Frisco
To the girls in Capsicam
Gotta understand
Honey I’m your man
So
Gimme gimme good lovin’ every night
Gimme gimme good lovin’ every night
(Gimme gimme good lovin’ every night
Gimme gimme good lovin’ every night
Gimme gimme gimme good lovin’
Gimme gimme gimme good lovin’
Gimme gimme gimme good lovin’
Gimme gimme gimme good lovin’
Gimme gimme good lovin’ every night

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ