فهرست بستن

نت کیبورد Sway دین مارتین

نت کیبورد Sway دین مارتین

متن آهنگ Sway دین مارتین

When marimba rhythms start to play
Dance with me, make me sway
Like a lazy ocean hugs the shore
Hold me close, sway me more
وقتی ساز ماریمبا آغاز شود
با من برقص، و مرا به این سو و آن سو قوس ده
همچون اقیانوسی تنبل، که ساحل را به آغوش میکشد
مرا صمیمانه در آغوش گیر، و بیشتر به حرکت درآور
Like a flower bending in the breeze
Bend with me, sway with ease
When we dance you have a way with me
Stay with me, sway with me
همچون یک گل که با وزش نسیم خم میشود
با من خم شو، و به آرامی برقص
وقتی میرقصیم بخوبی با حرکاتم هماهنگی
با من بمان، و با من برقص
Other dancers may be on the floor
Dear, but my eyes will see only you
Only you have the magic technique
When we sway I go weak
شاید رقاصان دیگری بر صحنه باشند
جانانم، اما چشمانم فقط تو را خواهند دید
فقط تو آن تکنیک جادویی را داری
وقتی پیچ و تاب میخوریم من از خود بیخود میشوم
I can hear the sound of violins
Long before it begins
Make me thrill as only you know how
Sway me smooth, sway me now
میتوانم صدای ویولن‌ها را بشنوم
خیلی قبل تر از آنکه آن شروع شود
همانطور که فقط خودت میدانی مرا به وجد آور
مرا به آرامی این سو و آن سو کن، و اکنون برقصان
Other dancers may be on the floor
Dear, but my eyes will see only you
Only you have the magic technique
When we sway I go weak
شاید رقاصان دیگری بر صحنه باشند
جانانم، اما چشمانم فقط تو را خواهند دید
فقط تو آن تکنیک جادویی را داری
وقتی پیچ و تاب میخوریم من از خود بیخود میشوم
I can hear the sound of violins
Long before it begins
Make me thrill as only you know how
Sway me smooth, sway me now
You know how
Sway me smooth, sway me now
میتوانم صدای ویولن‌ها را بشنوم
خیلی قبل تر از آنکه آن شروع شود
همانطور که فقط خودت میدانی مرا به وجد آور
مرا به آرامی این سو و آن سو کن، و اکنون برقصان
تو می دانی چطور
مرا به آرامی این سو و آن سو کن، و اکنون برقصان

نت کیبورد ، دانلود نت کیبورد ، نت های ایرانی ، نت های خارجی ، نت کیبورد ایرانی ، نت کیبورد خارجی ، نت های رایگان ، نت های کیبورد رایگان ، دانلود رایگان نت های ایرانی ، کتاب نت ، خرید نت ، خرید نت کیبورد ، نت های آسان کیبورد ، خرید نت کیبورد ، نت برای ارگ ، خرید نت ارگ ، دانلود نت ارگ